การคาดการณ์และการวิเคราะห์

Pitchforks

Pitchforks ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคในการวิเคราะห์และเทรดที่ได้รับความนิยม โดยหลักแล้ว มี 3 ส่วนประกอบสำคัญ คือ 2 เส้นขนานกันรอบนอกที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้าน และเส้นมัธยฐานอยู่ระหว่างพวกมัน ในการใช้งาน Pitchfork อย่างถูกต้อง ต้องมีการระบุ 3 จุด ซึ่งคือจุดสูงและต่ำแบบต่อเนื่องกัน โดยจุดแรกจะเป็นตัวแทนของการเริ่มเทรนด์ เส้นมัธยฐานจะเชื่อมจุดแรกไปยังจุดกลางของอีก 2 เส้น โดยเส้นเพิ่มเติมอื่นๆ สามารถถูกเพิ่มเข้ามาตามจำนวนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากมัธยฐาน ก่อตัวเป็นแชลแนลของเทรนด์ที่ขนานกัน

Pitchforks สามารถถูกใช้ในการหาโอกาสในการซื้อและขายที่เส้นเหล่านั้นได้ (สำหรับการเทรดแบบในกรอบหรือแบบทะลุผ่าน) ขึ้นกับเงื่อนไขของจุดเข้าและออกต่างๆ ที่เทรดเดอร์อาจมี โดยเทรดเดอร์แบบ conservative อาจหาการยืนยันอื่นๆ เพิ่มเติมร่วมด้วย นอกจาก Andrew's Pitchfork แล้ว ยังมีรูปแบบดัดแปลงอื่นๆ อีก เช่น Schiff Pitchfork, Modified Schiff pitchfork และ Inside Pitchfork TradingView มี smart drawing tools สำหรับเทคนิคเหล่านี้ทั้งหมด และมี แชตที่ได้รับความนิยม ที่ที่ผู้ใช้งานสามารถแชร์ไอเดียเกี่ยวกับ pitchfork ได้