regret01

Update : วิเคราะห์ WAVE

regret01 ที่อัปเดต:   
SET:WAVE   WAVE EXPONENTIAL PCL
สำหรับ WAVE ล่าสุด กำลังอยู่ในช่วงของการปรับฐานทำ คลื่น 2 โดยมีแนวรับอยู่ที่ 0.70 ถ้า WAVE สามารถเบรคหัวของคลื่น 1 ได้ ก็มีโอกาสวิ่งขึ้นไปหา WAVE ที่ระดับ 1.60 หรือ แนว Fibo 161.8

แต่ถ้า WAVE ปิดต่ำกว่า 0.70 ก็จะไหลลงมาหาแนวรับ 0.65 และ 0.59 ของแนว Fibo 78.6 และ 88.7

"หมายเหตุ" ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดนะครับ เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับ จะซื้อจะขายท่านต้องรับผิดชอบตัวท่านเอง
ความคิดเห็น:
Update : Wave ก็กลับตัวขึ้นมาอย่างรุนแรง ล่าสุดวันนี้ก็ขึ้นมาปิดแถวๆ 0.98 ถ้า Wave เบรค High ได้ ก็มีโอกาสขึ้นไปหา เป้า Fibo Wave 3 ที่ ระดับ 161.8% หรือ 1.60

"หมายเหตุ" ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดนะครับ เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ