AKUBI_FACTORY

Fibonacci expansion, pitchfork ... ทั้งสองหมายเลข "7" ใน BTC

ลดลง
BNC:BLX   Bitcoin Liquid Index
คุณรู้ไหมว่า Fibonacci expansion, pitchfork ... ทั้งสอง indicator หมายเลข "7" ใน Bitcoin ว่าทีไหน


(*´ω`*) ขอบคุณที่ให้ดูนะครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ