regret01

วิเคราะห์ WAVE

regret01 Premium Updated   
SET:WAVE   WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
สำหรับ WAVE อยู่ในช่วงของการทำ คลื่น 3 ขาลง มีแนวรับ Fibo อยู่ที่ 0.52 ถ้าไม่หลุดแนวรับก็มีโอกาสเด้งไปทำคลื่น 4 โดยมีเป้า Fibo อยู่ที่ 1.90 หรือ 2.00

"หมายเหตุ" ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดนะครับ เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับ จะซื้อจะขายท่านต้องรับผิดชอบตัวท่านเอง
ความคิดเห็น: Update : WAVE ล่าสุดตอนนี้ย่อตัวอยู่ในชุดของคลื่น 2 เพื่อเตรียมตัวทำ คลื่น 3 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1.60 ถ้า WAVE ปิดต่ำกว่า 0.70 ก็ควรออกมาก่อน เพราะ มีโอกาสย่อมาแนว Fibo 78.6 และ 88.7 หรือ ประมาณ 0.65 - 0.59

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ