regret01

Update : วิเคราะห์ STPI

SET:STPI   STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
สำหรับ STPI ตอนนี้อยู่ในช่วงของการทำ คลื่น 2 ย่อย โดยมีแนวรับอยู่ที่ 3.90 ถ้า STPI สามารถเบรคหัวของคลื่น 1 หรือ High แถวๆ 5.25 ได้ก็มีโอกาสขึ้นรอบใหญ่ โดยมีเป้าของคลื่น 3 อยู่ที่ 7.30 หรือ แนว Fibo 161.8

แต่ถ้า STPI หลุดแนวรับ 3.90 ก็มีโอกาสลงมาหาแนว Fibo 78.6 หรือ ประมาณ 3.55

หมายเหตุ : ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดเป็นเพียงมุมมองส่วนตัว และ วิเคราะห์ตามความรู้ที่มี จะซื้อจะขายอยู่ที่ตัวของท่านเองนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ