การคาดการณ์และการวิเคราะห์

AB=CD

รูปแบบ AB=CD เป็นรูปแบบที่ง่ายในการค้นหาบนชาร์ต และประกอบไปด้วย 2 ขาราคาที่เท่ากัน มันมีการวัด Fibonacci แบบเฉพาะในแต่ละจุดภายในโครงสร้างของมัน ซึ่งลดปัญหาการตีความต่างๆ ที่อาจเป็นไปได้ โดยจุด C ต้อง retrace ไปยัง 0.618 หรือ 0.786 และโปรเจคชัน BC อยู่ที่ไม่ 1.27 ก็ 1.618 โดยเมื่อโปรเจคชัน BC และการสมบูรณ์ของ AB=CD ใกล้เข้าหากัน และเกิดเป็นพื้นที่เล็กๆ โอกาสของการกลับตัวจะเพิ่มขึ้น

ราคาเป้าหมายแรกจะเป็น retracement 382 ของ AD และราคาเป้าหมายที่สอง retracement 618 ของ AD ระดับหยุดทั่วไปจะอยู่หลังระดับโครงสร้างเหนือจุด D เทรดเดอร์แบบ Conservative อาจมองหาการยืนยันอื่นๆ เพิ่มเติมร่วมด้วยก่อนที่จะเข้าเทรด ยกตัวอย่างเช่น RSI ที่มีค่าสอดคล้องกัน หรือ รูปแบบแท่งเทียนบางอย่าง ที่ชี้ถึงการกลับตัว TradingView มี smart ABCD Pattern drawing tool ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถระบุรูปแบบนี้บนชาร์ตได้แบบเห็นภาพ โดยยังมีอีกหลายรูปแบบ ขึ้นกับการที่ CD เป็น extension ของ AB เช่น รูปแบบ 1.27 AB=CD หรือ 1.618 AB=CD
แสดงไอเดียต่อไป
1
23
1
23