wathin_s

KUBCOIN

เพิ่มขึ้น
BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
แนวโน้มของการเคลื่อนตัวของราคาเหรียญ Kubcoin อาจจะกำลังทำ Pattern AB=CD อยู่ ยังไงก็ให้ลงทุนด้วยความระมัดระวัง บริหารความเสี่ยงด้วยครับ แต่ราคาย่อลงมาแนวนี้อาจจะเข้าไม้เล็กเพื่อไปรอปล่อยตามเป้าที่กำหนด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ