MildsetTrade

GBPUSD AB=CD pattern

ลดลง
MildsetTrade ที่อัปเดต:   
FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
การวิเคราะห์
TF day กราฟมีทิศทางในขาขึ้นและพบเห็นการพักตัวของกราฟ
TF 4H พบว่ากราฟมีการฟรอม์ตัวในรูปแบบ harmonic AB=CD pattern และมีการกลับตัวที่บริเวณ PRZ zone แล้วจากนั้นกราฟวกกลับมาที่นบริเวณ Fibo = 127 เป็นการคอนเฟริ์มจุดเข้าเทรดในฝั่งขายหากเข้าเทรดในจุดนี้ให้ทำการดูไดเวอร์เจ้นหรือดูรูปแบบกราฟกลับตัวในทามเฟรมที่เล็กกว่าประกอบการตัดสินใจ ควบคุมความเสี่ยงที่ 1-2 เปอร์เซ็น ของพอร์ต ขยับ stoploss บังหน้าทุนเมื่อถึง TP 1
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ