FX:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
การวิเคราะห์
TF daily กราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้นมีและมีการลงมาทดสอบที่ระดับแนวรับ Fibo = 50%
TF 4H พบการเกิดฮาโมนิคแพทเทิน AB=CD ซึ่ง จุด D point มีความยาวเท่ากับ Fibo 161.8% เป็นการซ้อนทับกันของรูปแบบฮาโมิค และแนวรับ จึงมีโอกาสในการกลับตัวค่อนข้างสูง
หากเข้าเทรดรอการคอนเฟริ์มราคาโดยดูไดเวอร์เจ้นที่ TF 1H ประกอบหรือดูรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวประกอบการตัดสินใจเข้าซื้อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ