ApipongWin

Sict มีคนเก็บของ!!!

เพิ่มขึ้น
SET:SICT   SILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL
SICT

จากที่ได้ฟังคลิป ' WEALTH WEEKLY สูตรเลือกหุ้นด้วย TECHNICAL โค้ชเคน ' I TNN WEALTH 12 มิ.ย. 65
เกี่ยวกับเรื่อง Volume มีคนเก็บของอยู่ในโซนต่ำซึ่งน่าจับตามอง

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ