UNRPP

NVDIA - 3 เหลี่ยมเตรียมขึ้นต่อ (CFD trade)

เพิ่มขึ้น
NASDAQ:NVDA   NVIDIA
ตอนนี้ NVDIA ได้ consolidate เหนือแนว 1.618 fib level จาก ตลาดหมี 2018
เชื่อว่าอีกไม่นานจะเห็นการเคลื่อนไปสู่แนว fib level ถัดไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ