UNRPP

BANPU - Possible wave 3

เพิ่มขึ้น
UNRPP Mod ที่อัปเดต:   
SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
จากภาพ โครงสร้างของเวฟเห็นได้ชัดด้วยชาร์ทแบบเส้น มากกว่าแท่งเทียน
ตอนนี้คาดว่าเราอยู่ในเวฟ 3 ย่อย ของเวฟ 3
หากวิ่งแบบไม่แรงมาก เชื่อว่าเป้าของเวฟ 3 นี้ จะอยู่แถว 7.4 -9 บาท แล้ว consolidate ก่อนไปต่อ
เป็นอีกตัวที่น่าสนใจ หลังจากที่ผมติดตามราคาถ่านหินมานานและเชื่อว่าถ่านหินได้จบ cycle ขาลงแล้ว
รวมถึงธุรกิจ natural gas ที่ได้รับผลบวกจากราคา nat gas ที่เพิ่มขึ้น (บทวิเคราะห์ข้างล่าง)
ผมมีมุมมองเป็นบวกต่อบ้านปูในระยะยาวครับ
ความคิดเห็น:
Complete Cup and Handle pattern พร้อมกับ Volume หนา ตามทฤษฎี

เป้า 7.7 high เดิมเป็นเป้าแรก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ