UNRPP

JAS - แถวนี้ น่าจะเป็นจุดกลับตัว

เพิ่มขึ้น
SET:JAS   JASMINE INTERNATIONAL
ดูแล้ว น่าจะเป็น pattern flat ซึ่งตอนนี้เวฟ C = A แล้ว และมี 5 wave คิดว่าตรงนี้เป็นจุดกลับตัว หรือไม่ก้มีโล เล็กๆ อีก 1 โลครับ
หากจบจริงๆ เป้าต่อไป
น่าจะอยู่แถว 12-18 บาทครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ