UNRPP

PTT - ตรงนี้ หรือลงอีก 1 ครั้ง

เพิ่มขึ้น
SET:PTT   PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้ SET:PTT อาจจะลงแบบรูปแบบ expanded flat
หากใช่ อาจจะกลับตัวตรงนี้เลย หรือลงอีก 1 โล แถว 27-28 ก่อนจะไปที่ 50-52
ความคิดเห็น: อาจจะย่อ หรือไปต่อเลยก้ได้ครับ แต่เป้ายังขึ้นได้อีกพอสมควร

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ