Chatee-SP-Trader

ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ GBPUSD

เพิ่มขึ้น
FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับคู่ GBPUSD สามารถเขาซื้อ ได้ในกรอบ แต่ควร Buy stop เส้นกรอบบน ตั้ง sl 20-30 จุดเพื่อลดความเสี่ยงการเกร็งกำไร
โปรดวิเคราห์ศึกษาข้อมูลดีๆก่อนลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ