การคาดการณ์และการวิเคราะห์

ซัพพลายและดีมานด์

Supply and Demand เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ถูกใช้ในการเทรด มันได้โฟกัสในกฎเก่าแก่ของอุปสงค์และอุปทาน และรูปแบบการที่ราคาเคลื่อนไหวในตลาดเสรี พื้นฐานของกลยุทธ์นี้ คือ จำนวนของสินทรัพย์ที่มี และความปราถนาของผู้ซื้อ เป็นตัวขับเคลื่อนราคา มันจะระบุโซนบนชาร์ตที่ที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน (โซนอุปสงค์) ซึ่งจะขับเคลื่อนราคาให้เพิ่มขึ้น หรือที่ที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์ (โซนอุปทาน) ซึ่งจะขับเคลื่อนให้ราคาลดลง เทรดเดอร์ที่ใช้ Supply and Demand ส่วนใหญ่ จะคอยให้ราคาเข้ามาในช่วงโซนเหล่านี้ ที่ที่กิจกรรมของการซื้อหรือขายหลักได้เกิดขึ้น ก่อนที่จะเริ่มเปิดสถานะ long หรือ short

โดยควรจะเข้าซื้อที่โซนอุปสงค์ และทำการขายที่โซนอุปทาน แต่ควรต้องรับทราบว่าโซนที่เกิดใหม่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าโซนที่ถูกทดสอบแล้ว พวกมันสามารถถูกใช้เป็นโซนในการเข้าเทรดสำหรับเทรนด์ต่อเนื่อง หรือโซนในการกลับตัวสำหรับเทรนด์ที่กำลังเปลี่ยน การเข้าซื้อขายสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบ aggressive หรือ conservative โดยขึ้นกับกฎของการเข้าเทรดและปิดสถานะของแต่ละคน TradingView มี smart drawing tool ที่ให้ผู้ใช้สามารถระบุระดับเหล่านี้บนชาร์ตได้แบบเห็นภาพ
แสดงไอเดียต่อไป
1
23
...
86
1
2
...
86