UNRPP

ECL - Correction น่าจะจบแล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:ECL   EASTERN COMMERCIAL LEASING

ตอนนี้คิดว่าจบเวฟ 4 แล้ว ราคาลงมาทำ a-b-c เรียบร้อย หยุดที่ใกล้ๆหัวเวฟ 1 แถว 0.8 นิดๆ

TF ย่อย ก็จบแล้ว เป็นเวฟ 5 diagonal มี divergence เหนือ RSI30 confirmed

หากจบตรงนี้จริง จุดเข้า cut loss เพียง 3.5%
เป้า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ