UNRPP

LH - ดูท่าใกล้จะจบเวฟ 4 แล้ว ตรงนี้คือจุดน่าเข้า

เพิ่มขึ้น
SET:LH   LAND & HOUSES
น่าจะเป็น abcde แบบนี้
เป้าคือแถว 16-17 บาท
สัปดาห์ที่แล้วบริเวณ 8.2 กราฟทำ bullish divergence เหนือ RSi 30
เรโชก็ได้
คิดว่าถ้าไม่หลุด 8.2 ไปได้ครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ