UNRPP

BDMS - เตรียมรับ correction ใหญ่

ลดลง
UNRPP Mod Updated   
SET:BDMS   BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
จากภาพ จะเห็นว่าหลังจาก great bull run กว่า 18 ปี ตอนนี้ได้มาครบ 5 wave แล้ว

ปรับภาพเป็น กราฟ % จะเห็นภาพชัดกว่า

เนื่องจากหุ้นเริ่มต้นที่ 0.1 บาท ที่เวฟ 1 ได้โตมา 4 บาทกว่าๆ คิดเป็น 400 เท่า เวฟ 1 จึงเป็นเวฟที่ยืด
เมืื่อใช้ Fibo extension วัดหาความสัมพันธ์ BDMS ได้จบเวฟ 5 ที่ .382% ของความยาว wave 1-3 และเวฟ 4 ยังได้แบ่ง wave ทั้งหมดเป็น golden ratio
61.8 : 38.2 ตามทฤษฎ๊ เป๊ะๆ

จะขอเทียบความแตกต่างของ % scale กับ log scale นะครับ
หากใช้ log scale จะพบว่าแนวรับสำคัญๆอยู่ ต่ำกว่า 10 บาท เช่นแถว 3 บาท ซึ่งเป็นราคานี้โหดร้ายมาก
แต่ใน % scale จะพบว่าราคาแนวรับอยู่สูงกว่านั้น
และการวาด fibo retracement ใน % scale ตอนนี้จะเห็นว่า BDMS ดีดตอนชน 23.6 % ซึ่งเราไม่เห็นใน log scale

จากการใช้ Fibo extension หา retracement ที่จะเป็นแนวรับสำคัญโดยใช้ confluence zone พบว่า อยู่ที่ 300 กับ 180% ใน % scale
คิดเป็นราคาแถว 14 บาท กับ 10 บาทครับ
จะคอยสังเกตแท่งเทียนกลับตัวบริเวณนั้นครับ
ความคิดเห็น: ดีดตามแนว ไม่แน่ใจจะมีอีกโลมั้ย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ