UNRPP

XRP/USD - Potential to the upside

เพิ่มขึ้น
BITFINEX:XRPUSD   ริบเปิ้ล / ดอลลาร์
หลังจากจบ correction อีกไม่นานคงเห็นเหรียญนี้ขึ้นต่อ

เป้าแรกคงอยู่แถว 0.4 แล้วอาจย่อ เพื่อขึ้นต่อเรื่อยๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ