Korehoon

Pro+
เกี่ยวกับฉัน ผมแชร์มุมมองไอเดียให้กับนักลงทุนทั่วไป ในรูปแบบของกราฟเทคนิคอล ไม่ได้เป็นการชี้นำการซื้อขายตามหรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนแต่อย่างใด DYOR โปรดศึกษาก่อนการลงทุน
เป็นสมาชิกตั้งแต่
เพิ่มสถานะ
ส่วนแบ่งตามตลาด
สัญลักษณ์ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด
SET 21% | 6 BTCPERP 7% | 2 MATICUSDTPERP 7% | 2 KUBTHB 3% | 1
แสดงไอเดียต่อไป 12
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
9
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2647
300
1214
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
818
143
307
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
67927
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
648
106
118
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
283
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3910
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
37199
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2932
108
905
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
70
4
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
120336
0
45
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5025
552
891
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
103
1
7
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
23468
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
62683
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
48329
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
76557
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
13085
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
71363
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
XCUUSD
Copper
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว