Korehoon

เกี่ยวกับฉัน ผมแชร์มุมมองไอเดียให้กับนักลงทุนทั่วไป ในรูปแบบของกราฟเทคนิคอล ไม่ได้เป็นการชี้นำการซื้อขายตามหรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนแต่อย่างใด DYOR โปรดศึกษาก่อนการลงทุน
เป็นสมาชิกตั้งแต่
เพิ่มสถานะ
ส่วนแบ่งตามตลาด
สัญลักษณ์ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด
SET 20% | 6 MATICUSDTPERP 7% | 2 BTCPERP 7% | 2 KUBTHB 3% | 1
แสดงไอเดียต่อไป 12
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
9
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3342
108
905
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
91916
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
113
1
7
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
123210
0
45
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5691
609
963
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
78861
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
79888
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
12934
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
309
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
71355
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Online
2767
306
1216
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
61059
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
27828
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
864
147
316
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
714
106
118
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
71
4
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
39861
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3923
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว