Korehoon

BCPG มีสัญญาณ Recovery ในระยะสั้น

เพิ่มขึ้น
SET:BCPG   BCPG PCL
ราคาวันนี้ พุ่งข้ึ้นมา มีสัญญาณทางเทคนิครีบาวน์ในระยะสั้น
Price > EMA50 และ เริ่มมีโมเมนตั้มในเชิงบวกมากขึ้น
เป้าระยะสั้น 7.50 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ