SAP SE O.N.SAP SE O.N.SAP SE O.N.

SAP SE O.N.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SAP พื้นฐาน

SAP SE O.N. สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย SAP คือ 6.63 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 25.82 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 107.60 k คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด
สกุลเงิน: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้