Uniswap

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
3.721BUSD
มูลค่ากิจการตามราคาตลาดแบบ Fully Diluted
6.326BUSD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
138.218MUSD
ปริมาณ / มูลค่าตลาด
0.0371
All time high
44.931763930USD
อุปทานหมุนเวียน
588.187M
อุปทานสูงสุด
1B
ทั้งหมด
1B

เกี่ยวกับ Uniswap

หมวดหมู่
ตลาดโทเค็นแบบกระจายอำนาจ
สัญญา
เว็บไซต์
นักสำรวจ
ชุมชน
Uniswap เป็นสุนัขตัวใหญ่ในเกมแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่มีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์บนกระดาน โปรโตคอล Uniswap นั้นให้สภาพคล่องและการซื้อขายโทเค็น ERC20 บน Ethereum แต่แตกต่างจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ตรงที่มันลดความจำเป็นในการเป็นตัวกลางที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือต้องการทราบข้อมูลลูกค้าของคุณ (KYC) โทเค็นดั้งเดิม UNI ช่วยให้ชุมชนเป็นเจ้าของและดูแลโปรโตคอลผ่านการกำกับดูแล
การสรุปสิ่งที่อินดิเคเตอร์แนะนำ
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
รายการเฝ้าดูที่มีUNIUSD

ดูการจุดประกายทั้งหมด