Rossi_Marquez

uni วัน เบาๆๆ by นักพนัน

เพิ่มขึ้น
BINANCE:UNIUSD   Uniswap
buy limit 11.200 - 10.877
sl 10.547
tp 11 .74 - 12.825
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ