kittiampon

#Elliottwave #UNIUSD #Crypto #ElliotticianThai

GEMINI:UNIUSD   Uniswap / ดอลลาร์สหรัฐ
Diagonal มีโอกาสสูงที่จะจบแล้ว ราคามีโอกาสเพิ่มขึ้นในคลื่น 3

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ