CATHAY FINANCIAL HLDG COCATHAY FINANCIAL HLDG COCATHAY FINANCIAL HLDG CO

CATHAY FINANCIAL HLDG CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2882 พื้นฐาน

CATHAY FINANCIAL HLDG CO earnings per share and revenue

2882 earnings per share for the last quarter are -0.54 TWD whereas the estimation was 0.47 TWD which accounts for -213.68% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 61.73 B TWD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 60.51 B TWD ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 2.03 TWD, and revenue is expected to reach 93.92 B TWD. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of 2882 earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ