1524 พื้นฐาน

GORDON AUTO BODY PARTS CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล1524 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 1.00 TWD ซื้อก่อน 13 เมษายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.16%