พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปีพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปีพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี

พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม ข่าว ไอเดีย เทคนิค
เส้นแสดงอัตราผลตอบแทน

ชาร์ตอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี

ในชาร์ตด้านล่างคุณจะเห็นเส้นแสดงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีซึ่งแสดงถึงอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวันครบกำหนดของพันธบัตร