THINKIFIC LABS INCTHINKIFIC LABS INCTHINKIFIC LABS INC

THINKIFIC LABS INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

THNC พื้นฐาน

THINKIFIC LABS INC สรุปรายได้

รายได้ THINKIFIC LABS INC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 78.27 M CAD ซึ่งส่วนใหญ่ 79.70 M CAD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Cloud-based Platform, ปีก่อนนำ 67.01 M CAD. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี THINKIFIC LABS INC 41.30 M CAD, และปีก่อนนั้น 34.20 M CAD.

จากซอร์ส
จากประเทศ