CHESSWOOD GROUP LTDCHESSWOOD GROUP LTDCHESSWOOD GROUP LTD

CHESSWOOD GROUP LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CHW พื้นฐาน

CHESSWOOD GROUP LTD สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย CHW คือ 0.44 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 10.51 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 409.00 คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย