CHESSWOOD GROUP LTDCHESSWOOD GROUP LTDCHESSWOOD GROUP LTD

CHESSWOOD GROUP LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CHW พื้นฐาน

CHESSWOOD GROUP LTD สรุปรายได้

รายได้ CHESSWOOD GROUP LTD สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 316.37 M CAD ซึ่งส่วนใหญ่ 247.36 M CAD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Equipment Financing, ปีก่อนนำ 225.14 M CAD. แคนาดา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี CHESSWOOD GROUP LTD 153.87 M CAD, และปีก่อนนั้น 116.23 M CAD.

จากซอร์ส
จากประเทศ