GOLDEN MINERALS COGOLDEN MINERALS COGOLDEN MINERALS CO

GOLDEN MINERALS CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
กลับไป

%อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงาน ของGOLDEN MINERALS CO

ข้อมูลประจำปี
‪0.00‬
ช่วงเวลา
มูลค่า
เปลี่ยนแปลง
% เปลี่ยนแปลง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ข้อมูลรายไตรมาส
‪0.00‬
ช่วงเวลา
มูลค่า
เปลี่ยนแปลง
% เปลี่ยนแปลง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-