AG GROWTH INTERNATIONAL INCAG GROWTH INTERNATIONAL INCAG GROWTH INTERNATIONAL INC

AG GROWTH INTERNATIONAL INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

AFN พื้นฐาน

AG GROWTH INTERNATIONAL INC สรุปรายได้

รายได้ AG GROWTH INTERNATIONAL INC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 1.53 B CAD ซึ่งส่วนใหญ่ 831.95 M CAD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Farm, ปีก่อนนำ 778.09 M CAD. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี AG GROWTH INTERNATIONAL INC 661.45 M CAD, และปีก่อนนั้น 649.90 M CAD.

จากซอร์ส
จากประเทศ