IKUYO CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7273 พื้นฐาน

IKUYO CO LTD สรุปรายได้

รายได้ IKUYO CO LTD สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 14.61 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 14.61 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Automotive Parts, ปีก่อนนำ 13.24 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี IKUYO CO LTD 12.59 B JPY, และปีก่อนนั้น 11.56 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ