777

PRORED PARTNERS CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ราคาเป้าหมาย

400.000.00 0.00%
นักวิเคราะห์ 2 ที่เสนอการคาดการณ์ราคา 1 ปีสำหรับ 7034 มีค่าประมาณสูงสุดที่ — และค่าประมาณต่ำสุดที่ —

คะแนนนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ของ 2 ที่ให้คะแนนหุ้นเป็น 7034 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

อีพีเอส

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ

รายได้

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
ขอเตือน

คำถามที่พบบ่อย

ในไตรมาสหน้ารายได้ของ PRORED PARTNERS CO คาดการณ์ว่าจะไปถึง ‪707.00 M‬ JPY ตรวจสอบ PRORED PARTNERS CO รายได้และผลประกอบการ และมีข้อมูลในการตัดสินใจ
ตามที่นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายของ 7034 ไว้ที่ 400.00 JPY พร้อมกับประมาณการสูงสุดที่ 420.00 JPY และประมาณการต่ำสุดที่ 380.00 JPY ตรวจสอบว่าการประมาณการนี้เป็นจริงหรือไม่ในหนึ่งปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็ดู ชาร์ตราคาหุ้น PRORED PARTNERS CO และติดตามสถานการณ์ปัจจุบันกับ ข่าว 7034 และข่าวตลาดหุ้น