C. UYEMURA & CO.LTD

4966 TSE
4966
C. UYEMURA & CO.LTD TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

4966 financial statements

สรุปทางการเงินของ C. UYEMURA & CO.LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 4966 คือ 81.379B EPS TTM ของบริษัทคือ 430.40, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.91% และ P/E คือ 10.94

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด