4385 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MERCARI INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 4385 คือ 373.73B JPY วันที่ของรายได้ MERCARI INC ถัดไปคือ 28 เมษายน ค่าประมาณคือ -6.46 JPY

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬