HOUSECOM CORPORATION
3275 TSE

3275
HOUSECOM CORPORATION TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

3275 financial statements

สรุปทางการเงินของ HOUSECOM CORPORATION พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 3275 คือ 9.938B EPS TTM ของบริษัทคือ 72.24, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.48% และ P/E คือ 17.88

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด