2802 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ AJINOMOTO CO INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2802 คือ 2.36T JPY EPS TTM ของบริษัทคือ 131.75 JPY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.40% และ P/E คือ 33.68 วันที่ของรายได้ AJINOMOTO CO INC ถัดไปคือ 11 พฤษภาคม ค่าประมาณคือ 25.01 JPY

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬