666

UP YOUNG CORNERSTONE CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

6728 พื้นฐาน

UP YOUNG CORNERSTONE CORP สรุปรายได้

ไต้หวัน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี UP YOUNG CORNERSTONE CORP 2.70 B TWD, และปีก่อนนั้น 2.40 B TWD.

จากซอร์ส
จากประเทศ