222

LA KAFFA INTERNATIONAL CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2732 พื้นฐาน

LA KAFFA INTERNATIONAL CO LTD สรุปรายได้

รายได้ LA KAFFA INTERNATIONAL CO LTD สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 4.10 B TWD ซึ่งส่วนใหญ่ 2.29 B TWD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Franchise, Agency and Other, ปีก่อนนำ 2.83 B TWD. ไต้หวัน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี LA KAFFA INTERNATIONAL CO LTD 2.96 B TWD, และปีก่อนนั้น 2.82 B TWD.

จากซอร์ส
จากประเทศ