111

HI-LAI FOODS CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

1268 พื้นฐาน

HI-LAI FOODS CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล1268 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.00 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.97%