POALIMPOALIMPOALIM

POALIM

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

POLI พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ POALIM

สินทรัพย์รวมของ POLI สำหรับ Q1 24 คือ 665.89 B ILS, 3.01% น้อยกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 3.51% ใน Q1 24 เป็น 611.85 B ILS

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: ILS
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี