MIGDAL INSUR.MIGDAL INSUR.MIGDAL INSUR.

MIGDAL INSUR.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MGDL พื้นฐาน

MIGDAL INSUR. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลMGDL ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.02 ILS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.15%