ISRACARDISRACARDISRACARD

ISRACARD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ISCD พื้นฐาน

ISRACARD งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ ISCD สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 878.00 M ILS และเพิ่มขึ้น 4.77% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 64.00 M ILS

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: ILS
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM