ISRACARDISRACARDISRACARD

ISRACARD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ISCD พื้นฐาน

ISRACARD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.23 ILS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.52%