9543 พื้นฐาน

SAUDI NETWORKERS SERVICES CO. สรุปรายได้

ซาอุดี อาระเบีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SAUDI NETWORKERS SERVICES CO. 478.63 M SAR, และปีก่อนนั้น 462.79 M SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ