9536 พื้นฐาน

ARABIAN FOOD AND DAIRY FACTORIES CO. สรุปรายได้

ซาอุดี อาระเบีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ARABIAN FOOD AND DAIRY FACTORIES CO. 58.04 M SAR, และปีก่อนนั้น 52.24 M SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ