JOLYWOOD (SUZHOU)

300393 SZSE
300393
JOLYWOOD (SUZHOU) SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300393 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ JOLYWOOD (SUZHOU) พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300393 คือ 20.474B CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้